Sensus, praktijk voor counseling, coaching en training

“De kracht van aandacht”


Mindfulness based counseling
(Mbc) is counseling waarbij gebruik wordt gemaakt van mindfulness oefeningen. Mindfulness wordt steeds meer erkend als een effectieve behandeling met positieve onderzoeksresultaten. Sensus biedt Mbc individueel en in kleine groepjes aan voor cliënten die bepaalde spanningsklachten in stand houden. Tijdens deze counseling krijg je inzicht in je eigen situatie en functioneren. Het specifieke programma, wordt óók vaak ingezet ter preventie van o.a. (dreigende) burn-out klachten en het leren omgaan met werkdruk. 

Indiv. mindfulness

Mindfulness based counseling leert je om bewuster stil te staan bij jouw ervaring van het ‘hier en nu’ en deze niet te veroordelen. Er kan dan ruimte ontstaan om op een andere, effectievere manier met jouw klachten om te gaan. Daarnaast wordt je zoveel mogelijk aangemoedigd om wat je leert tijdens de sessies ook in je dagelijks leven toe te passen.

Tussen alle methoden die ik gebruik, neemt mindfulness een belangrijke plaats in. Daarnaast wordt onder andere gewerkt met interventies vanuit de acceptance and commitment therapy (ACT), neuro linguïstisch programmeren (NLP), stresshantering en rationele emotieve technieken (RET).


Een begeleidingstraject bestaat meestal uit meerdere gesprekken van een uur. Het Mbc-traject bedraagt 8 sessies.

Mindfulness based counseling is o.a. geschikt voor personen met stress- en burn-out klachten, angst- of depressiviteitsklachten en bij (chronische) pijnklachten of lichamelijke beperkingen. (Tijdens de sessies kan je gebruik maken van een stoel of meditatiekussen. Comfort staat voorop! Locatie: Steenbakkerstraat 70 Panningen.
Sensus verzorgt mindfulness based counseling voor volwassenen en jongeren (14-20 jr.). Data worden in onderling overleg bepaald en vastgelegd. 

zf


Je kan MBC ook ONLINE volgen. Een online sessie duurt 1 uur. Voor tarieven zie het tabblad: tarieven en vergoeding
Voor meer informatie neem contact met ons op. 

virtual learning 5550480 1920